Våre verdier

Kvalitet

Med kvalitet mener vi at god planlegging, grundighet, gode produkter og stolthet i faget er avgjørende for å gjøre en god jobb. AI Teknikk AS har gjort kvalitet til en kjerneverdi som setter standard for måten vi jobber på.

Kompetanse

Med kompetanse mener vi at vi strekker oss etter å bli bedre i det vi gjør. Ved å sette kompetanse til en kjerneverdi betyr det at vi vil ha fokus på faglig kunnskap, at vi har både dybde- og breddekunnskap, og erfaring innenfor vårt fagområde.

Service

Med service mener vi at vi skal være punktlige, pålitelige, tilgjengelig og imøtekommende. Dette skal gjenspeiles i at kundene våre får god oppfølging både før, under og etter oppdrag. Vi er der for kunden.

Engasjert

Med engasjert mener vi at vi gjør vårt ytterste for å løse kundens behov. Vår interesse for faget gjør at vi vil være løsningsorientert og interessert.